17
Th12

KTN hoàn thành nghiệm thu bơm PCCC tại dự án Maple Tree Bình Dương và Hưng Yên

Công ty KTN đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao hệ thống bơm PCCC cho các dự án kho Maple Tree tại KCN VSIP II- Bình Dương và KCN Yên Mỹ-Hưng Yên.